Đà Nẵng Agri » Tưới cỏ chất

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đầu tưới Rotor STK-1 & STK-2

  • Bán kính: 31.4 đến 36.6 m
  • Lưu lượng: 16.9 đến 20.9 m3/giờ

Đầu tưới Rotor STK-6V

  • Bán kính: 32.5 đến 50.3 m
  • Lưu lượng: 21.8 đến 74.2 m3/giờ

Đầu tưới Rotor G85B

  • Bán kính: 13.1 đến 27.7m
  • Lưu lượng: 1.86 đến 13.06 m3/giờ

Đầu tưới Rotor G84B

  • Bán kính: 14.9 đến 28.3m
  • Lưu lượng: 3.28 đến 13.24 m3/giờ

Đầu tưới Rotor G80B Hunter

  • Bán kính: 20.4 đến 26.8m
  • Lưu lượng: 85.1 đến 7.65 m3/giờ