Đà Nẵng Agri » thân tưới lx04

Hiển thị kết quả duy nhất

Thân tưới LX 12 Weathermatic

  • Nhô lên khỏi mặt đất khi tưới 30cm
  • Dễ dàng kéo lên và lắp đặt dễ dàng
  • Xuất xứ : Weathermatic / Mỹ