Đà Nẵng Agri » thân MAX04

Hiển thị kết quả duy nhất

Thân tưới Weathermatic MAX04

  • Nhô lên khỏi mặt đất khi tưới 10cm
  • Dễ dàng kéo lên và lắp đặt dễ dàng
  • Xuất xứ : Weathermatic / Mỹ