Đà Nẵng Agri » Thân đầu tưới PROS40 PROS-04

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thân đầu tưới PS Ultra PSU-04

95,832
  • Pop-up 10cm, dùng gắn béc phun.
  • Ren trong 1/2";
  • Áp lực đề nghị 1.4 - 4.8bar.

Thân đầu tưới Pros40 Pros-04

106,920
  • Pop-up 10cm, dùng gắn bec phun.
  • Ren trong : 1/2" ;
  • Áp lực đề nghị : 1.0 - 7.0bar.