Đà Nẵng Agri » tê 25mm

Hiển thị kết quả duy nhất

Tê ống 25mm

5,500
Tê nối ống nhỏ giọt, hoặc ống dẻo dẫn nước đường kính 25mm