Đà Nẵng Agri » Remote điều khiển ROAM

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Phần mềm IMMS

  • Số kênh tưới: 1 đến 990,000
  • Phần mềm điều khiển trung tâm IMMS

Phần mềm thông minh Hydrawise

  • Platform: iPhone, Android, Web
  • Số bộ điều khiển tối đa: không giới hạn

Remote điều khiển ROAM XL

  • Cài đặt 128 địa chỉ
  • Phạm vi hoạt động: 3,2 km

Remote điều khiển ROAM

  • Cài đặt 128 địa chỉ
  • Phạm vi hoạt động: 300m