Đà Nẵng Agri » phụ kiện hệ thống tưới nhỏ giọt

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Tê ống 25mm

5,500
Tê nối ống nhỏ giọt, hoặc ống dẻo dẫn nước đường kính 25mm

Tê ống 20mm

5,000
Tê nối ống nhỏ giọt, hoặc ống dẻo dẫn nước đường kính 20mm

Tê ống 16mm

4,000
Tê nối ống nhỏ giọt, hoặc ống dẻo dẫn nước đường kính 16mm