Đà Nẵng Agri » Phụ kiện g

Hiển thị kết quả duy nhất

Phụ kiện ghép nối dây tưới XF

  • Toàn bộ phụ kiện chèn 17mm để đơn giản hóa việc cài đặt dây nhỏ giọt XF Series
  • Áp suất: 0 đến 50 psi (1,0 đến 3,5 bar)