Đà Nẵng Agri » Phụ kiện đ

Hiển thị kết quả duy nhất

Phụ kiện điều áp Rainbird

  • Tốc độ dòng chảy là 5.0 GPH, 7.0 GPH và 10.0 GPH.
  • Lưu lượng: 5 đến 24 gph (18,93 đến 90,84 l / h).
  • Áp suất: 10 đến 50 psi (0,7 đến 3,5 bar).
  • Yêu cầu lọc: 100 lưới (150 micron).
  • Kiểu máy: ½ “Đầu vào FPT