Đà Nẵng Agri » nối 20 ren ngoài 27mm

Hiển thị kết quả duy nhất

Nối ống PE 20mm ra ren ngoài 27mm

5,600
Dùng để kết nối ống PE 20mm với hệ thống đường ống trục dẫn nước thông qua ren ngoài 27mm. Hệ thống đường ống trục dẫn nước cần các đầu chờ ren trong 27mm.