Đà Nẵng Agri » Lọc đĩa Y60mm (2 inch)

Hiển thị 1–30 của 36 kết quả

CASCADE 34

  • Inlet (Connection): G 1" M
  • Outlet : 50 mm
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Chất liệu: có 2 loại

Mushroom 34

  • Inlet (Connection): G 1" F
  • Outlet : 5 mm
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Chất liệu: Hợp kim si Inox.

Đầu phun xòe

Đầu phun Foggy kiểu xòe rộng phi 34 , 100- 400kpa, Q=1.2-3m3/h, chiều cao cột nước 1-3.2m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun sương mù

Đầu phun sương mù , kiểu treo ngược. Đầu vào ren ngoài phi 34 . Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun tia nước nhỏ

Đầu phun Nozzle hình tia nước inlet RT phi 60. 50- 150kpa, Q=5-8m3/h, chiều cao cột nước 3-8m.Chất liệu toàn thân inox. Nặng 750g

Đầu phun màn nước

Đầu phun mỏ vịt - phun kiểu màn nước, D27. Q=2-3m3/h, Áp 30-50kpa, Phun cao 0,2-0,6m. Đường kính màn nước phun ra ~0,4-0,8m. Đầu vào ren trong phi 27 . Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun sủi bọt N9211

Đầu phun Foamjet sủi bọt khí. Inlet phi 34, 50- 200kpa, Q=10-15m3/h, chiều cao cột nước 02-3m. Chất liệu inox

Đầu phun hình nấm N2009

Đầu phun Mushroom hình dù ngược. Inlet phi 34, 30- 50kpa, Q=2m3/h, chiều cao cột nước 0.25m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun hình rẻ quạt FG49

Đầu phun Finger hình rẻ quạt (bàn tay 7 tia). Inlet phi 34, 50- 100kpa, Q=7-10m3/h, chiều cao cột nước 2-3m. Chất liệu si inox

Đầu phun rẻ quạt FG34

Đầu phun Finger hình rẻ quạt (bàn tay 6 tia). Inlet phi 34, 50- 80kpa, Q=5 -8m3/h, chiều cao cột nước 2-3m. Chất liệu si inox

Đầu phun waterdacing 4 tia F34

Đầu phun Waterdancing hình 4 tia nước múa. Inlet phi 34, 75kpa, Q=3.5 m3/h, chiều cao cột nước 3m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun waterdacing 4 tia 49

Đầu phun Waterdancing hình 4 tia nước múa. Inlet phi 49, 100kpa, Q=10 m3/h, chiều cao cột nước 4m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun waterdancing 8 tia F49

Đầu phun Waterdancing hình 8tia nước múa. Inlet phi 49, 100kpa, Q=10 m3/h, chiều cao cột nước 4m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu tưới Firework

Đầu phun FireWorks hình 3 tầng. Inlet phi 34, 50-100kpa, Q=8-10m3/h, chiều cao cột nước 2-3m, Đường kính phun 2-3m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu tưới Flower Jet

Đầu phun FlowerJet hình bông hoa 3 tầng lớn. Inlet phi 34, 20kpa, Q=12m3/h, chiều cao cột nước 2.3m.

Mẫu hồ phun nước số 1

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 2

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 3

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 5

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 6

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 7

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 8

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 9

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 10

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 11

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 12

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 14

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 15

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước

Mẫu hồ phun nước số 17

Tham khảo mẫu thiết kế và bảng giá mẫu đài phun nước