Đà Nẵng Agri » Hộp bảo vệ van tiêu chuẩn Rainbird

Hiển thị kết quả duy nhất

Hộp bảo vệ van tiêu chuẩn Rainbird

2,257,675
  • Hộp tiêu chuẩn:
    • T: 14.5″ L x 9.4″ W x 12.1″ H
    • B: 18.7″ L x 14.1″ W (T: 36.8 cm x 23.9 cm x 30.7 cm) (B: 47.6 cm x 35.9 cm)