Đà Nẵng Agri » Đầu phun tạo hình nấm

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Đầu phun tạo hình nấm 1″

216,000
 • Chủng loại: Đầu phun hình nấm
 • Chất liệu: SS304

Đầu phun nở hoa 3 tầng 1-1/2″

1,860,000
 • Chủng loại: Đầu phun hoa 3 tầng
 • Chất liệu: SS304

Đầu phun nước dạng hướng lên trung tâm 3″

3,080,000
 • Chủng loại sản phẩm: Đầu phun nước
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước dạng hướng lên trung tâm 2-1/2″

1,920,000
 • Chủng loại sản phẩm: Đầu phun nước
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước dạng hướng lên trung tâm 2″

1,440,000
 • Chủng loại sản phẩm: Đầu phun nước
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun xẻ quạt đơn tia 1 – 1/2″

1,008,000
 • Chủng loại: Đầu phun xẻ quạt đơn tia
 • Chất liệu: SS -304

Đầu phun xẻ quạt đơn tia 1″

576,000
 • Chủng loại: Đầu phun xẻ quạt đơn tia
 • Chất liệu: SS -304

Đầu phun nước tạo hiệu ứng bọt nước 2″

924,000
 • Chủng loại: Đầu phun xẻ quạt đơn tia
 • Chất liệu: SS -304

Đầu phun nước tạo hiệu ứng bọt nước 1 – 1/2″

660,000
– Chủng loại sản phẩm: Đầu phun – đài phun – Chất liệu: Inox 304 chống gỉ

Đầu phun tạo hình nấm 2″

456,000
 • Chủng loại: Đầu phun hình nấm
 • Chất liệu: SS304

Đầu phun tạo hình nấm 1 – 1/2″

336,000
Chủng loại: Đầu phun hình nấm Chất liệu: SS304

Đầu phun tạo hình nấm 3/4″

156,000
Chủng loại: Đầu phun hình nấm Chất liệu: SS304

Đầu phun nước tạo hiệu ứng bọt nước 1″

240,000
 • Chủng loại: Đầu phun xẻ quạt đơn tia
 • Chất liệu: SS -304

Đầu phun xẻ quạt đơn tia 3/4″

348,000
 • Chủng loại: Đầu phun xẻ quạt đơn tia
 • Chất liệu: SS -304

Đầu phun nước dạng hướng lên trung tâm 1 – 1/2″

1,320,000
 • Chủng loại sản phẩm: Đầu phun nước
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nở hoa 3 tầng 1″

1,560,000
 • Chủng loại: Đầu phun hoa 3 tầng
 • Chất liệu: SS304

Đầu phun tạo hình nấm 1/2″

132,000
 • Chủng loại: Đầu phun hình nấm
 • Chất liệu: SS304