Đà Nẵng Agri » đầu phun rvan 14-360

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Béc phun tia múa R-VAN 18

290,105
  • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 45 - 270 độ ,
  • R = 2.4 - 4.6m,
  • Lưu lượng: 4.16-5.49 l/m.

Béc phun tia múa R-VAN 14-360

290,105
  • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 360 độ,
  • R = 2.4 - 4.6m,
  • Lưu lượng: 1.48-3.18 l/m.