Đà Nẵng Agri » đầu phun giá rẻ

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Vòi phun xòe KVF17

45,000
 • Bán kính phun từ 4m – 5,2m
 • Điều chỉnh góc tưới từ 0- 360 độ

Vòi phun xòe KVF15

45,000
 • Bán kính phun từ 3,4m – 4,6m
 • Điều chỉnh góc tưới từ 0- 360 độ

Vòi phun xòe KVF12

45,000
 • Bán kính phun từ 3,4m – 4m
 • Điều chỉnh góc tưới từ 0- 360 độ

Vòi phun xòe KVF10

45,000
 • Bán kính phun từ 3m – 3,7m
 • Điều chỉnh góc tưới từ 0- 360 độ

Vòi phun xòe KVF8

45,000
 • Bán kính phun từ 2m – 2,7m
 • Điều chỉnh góc tưới 0 - 360 độ

Vòi phun xòe KV17

45,000
 • Bán kính phun từ: 4,6 - 5,5m
 • Điều chỉnh góc từ 0-360 độ

Vòi phun xòe KV15

45,000
 • Bán kính phun từ 4m – 4,6m
 • Điều chỉnh góc từ 0-360 độ

Vòi phun xòe KV12

45,000
 • Bán kính phun từ 3,4m – 4m
 • Điều chỉnh góc tưới 0-360 độ

Vòi phun xòe KV10

45,000
 • Bán kính phun từ 3m – 3,7m
 • Điều chỉnh góc từ 0-360 độ

Vòi phun xòe KV8

45,000
 • Bán kính phun từ 2m – 2,7m
 • Điều chỉnh góc tưới 0-360 độ