Đà Nẵng Agri » Đầu nhỏ giọt bù áp chống rỉ – PNJ CNL Driper

Hiển thị kết quả duy nhất

Đầu nhỏ giọt bù áp chống rỉ – PNJ CNL Driper

  • Có các loại lưu lượng tưới khác nhau: 2l/h, 4l/h, 8l/h, 12l/h, 20l/h, 30l/h.