Đà Nẵng Agri » bù áp

Hiển thị kết quả duy nhất

Ống tưới nhỏ giọt bù áp D5000 Rivulis

  • Đặc biệt hiệu quả trong tưới nhỏ giọt cho các loại cây ăn trái, hoa màu trên địa hình đất dốc, hoặc có chiều dài mỗi hàng cây dài.
  •  Được sản xuất bởi thương hiệu tưới nhỏ giọt toàn cầu Rivulis – Israel.
  • Có bù áp giúp lượng nước tưới đồng đều hơn ở đầu hàng và cuối hàng.
  • Xuất xứ: Rivulis / Israel