Đà Nẵng Agri » Bộ giải mã EZ

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bộ hẹn giờ tưới BTT

2,596,000
 • Số kênh tưới: 1, 3
 • Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định

Bộ điều khiển giải mã ACC2

 • Số kênh tưới: 75 đến 225
 • Công nghệ: Giải mã

Bộ điều khiển ACC2

 • Số kênh tưới: 12 đến 54
 • Công nghệ: Module mở rộng

Bộ điều khiển ACC-99D

 • Số kênh tưới: 1 đến 99
 • Công nghệ tưới: Decoder, giải mã

Bộ điều khiển ACC

 • Số kênh tưới: 12 đến 42
 • Công nghệ tưới: Block, Modular

Bộ giải mã DUAL- 48M

15,393,600
 • Số kênh tưới: 1 đến 48
 • Công nghệ tưới: Decoder, giải mã

Bộ điều khiển I-Core IC600PL

17,157,600
 • Số kênh tưới: 6 đến 48
 • Công nghệ: Block; Decoder

Bộ giải mã EZ

10,360,000
 • Số kênh tưới: 8 đến 54
 • Công nghệ: Decoder