Đà Nẵng Agri » bộ điều khiển tưới HC

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Bộ hẹn giờ tưới BTT

2,596,000
 • Số kênh tưới: 1, 3
 • Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định

Bộ điều khiển giải mã ACC2

 • Số kênh tưới: 75 đến 225
 • Công nghệ: Giải mã

Bộ điều khiển ACC2

 • Số kênh tưới: 12 đến 54
 • Công nghệ: Module mở rộng

Bộ điều khiển ACC-99D

 • Số kênh tưới: 1 đến 99
 • Công nghệ tưới: Decoder, giải mã

Bộ điều khiển ACC

 • Số kênh tưới: 12 đến 42
 • Công nghệ tưới: Block, Modular

Bộ giải mã DUAL- 48M

15,393,600
 • Số kênh tưới: 1 đến 48
 • Công nghệ tưới: Decoder, giải mã

Bộ điều khiển I-Core IC600PL

17,157,600
 • Số kênh tưới: 6 đến 48
 • Công nghệ: Block; Decoder

Bộ giải mã EZ

10,360,000
 • Số kênh tưới: 8 đến 54
 • Công nghệ: Decoder

Bộ điều khiển HCC

21,376,000
 • Số kênh tưới: 8 đến 54
 • Công nghệ: Decoder, Wifi khả dụng

Bộ điều khiển Pro-HC

 • Số kênh tưới: 6, 12, 24
 • Công nghệ: Fixed, Wifi khả dụng

Bộ điều khiển HPC (PRO-C HYDRAWISE™)

8,373,600
 • Số kênh tưới: 4 đến 16
 • Công nghệ: Modular, Wifi khả dụng

Bộ điều khiển HC601iA

8,964,000
 • Số kênh tưới: 6 kênh tưới kết nối smartphone và máy tính qua wi-fi, màn hình cảm biến .
 • Công nghệ: Fixed, Mở rộng, Wifi khả dụng