Đà Nẵng Agri » bộ điều khiển tưới ESP

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ điều khiển hệ thống tưới ESP-ME (4 kênh)

8,713,554
  • Rain Bird khuyến nghị rằng thời gian cho từng chu kỳ tưới tối đa ít hơn thời gian cần thiết để bắt đầu dòng chảy và có đủ thời gian ngâm trước khi chu kỳ tưới tiếp theo của cùng khu vực bắt đầu lại.
  • ESP-Me thông báo cho bạn các sự cố về điện và lập trình với đèn LED màu đỏ sáng và thông báo cuộn trên màn hình LCD.