Đà Nẵng Agri » Bộ điều khiển thiết bị châm phân Mithra Hidro 3K

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ điều khiển thiết bị châm phân Mithra Hidro 3K

  • Mithra Hidro 3K là thiết bị điều khiển bộ châm phân Azud Qgrow cho hệ thống tưới.