Đà Nẵng Agri » Bộ điều khiển SL800

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ điều khiển SL800

  • Loại chuẩn 4 khu vực, mở rộng thành 8 khu vực bằng cách gắn thêm môđun 2 mở rộng SLM2
  • Điện vào:    120VAC/60Hz @ 250mA cho 3 van
  • Điện ra   :    28VAC, 720mA lớn nhất
  • Dây chì  :    1.0A