Đà Nẵng Agri » bộ điều khiển Hunter

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bộ điều khiển X2-601-E

4,292,640
  • Số kênh tưới: 4 đến 14
  • Công nghệ: Block, Wifi

Bộ điều khiển X2-401-E

3,698,640
  • Số kênh tưới: 4 đến 14
  • Công nghệ: Block, Wifi

Bộ điều khiển ICC2 Hunter

  • Số kênh tưới: 5 đến 54
  • Công nghệ: Module mở rộng

Bộ điều khiển X-Core Hunter

  • Model 2, 4, 6, 8 kênh tưới
  • Vận hành hệ thống tưới bằng nguồn pin cấp, hoặc nguồn 24VAC lấy từ biến áp