Đà Nẵng Agri » bộ điều khiển ESP-LXD

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ điều khiển hệ thống tưới ESP-LXD

  • Cấp độ chương trình và điều chỉnh theo mùa toàn cầu hàng tháng; 0% đến 300% (thời gian chạy trạm tối đa 16 giờ) 4 chương trình độc lập (ABCD); Ngăn xếp chương trình ABC, chồng chéo ABCD 8 lần bắt đầu cho mỗi chương trình
  • Xuất xứ : RainBird / Mỹ