Đà Nẵng Agri » bình tưới cỏ

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thân tưới LX 12 Weathermatic

  • Nhô lên khỏi mặt đất khi tưới 30cm
  • Dễ dàng kéo lên và lắp đặt dễ dàng

Béc tưới Rotor Rainbird 8005

3,711,105
  • Thân nhô cao 6″ – 12.7cm
  • Góc phun 50 – 360 độ
  • Bán kính phun 12m – 24m
  • Áp lưc: 3.5 – 6.9 bar