WOOCOMMERCE

FEATURED PRODUCTS

Products marked as featured in admin panel

Béc tưới Rotor Rainbird 5004

578,943
 • -Thân nhô cao  4″ – 10.2cm
 •  -Góc phun 40 – 360 độ
 • -Bán kính phun 10.5m – 15m
 • -Áp lưc: 2.0 – 4.5 bar

Thân đầu tưới Pros40 Pros-06

372,240
 • Pop-up 15cm, dùng gắn bec phun.
 • Ren trong : 1/2" ;
 • Áp lực đề nghị : 1.0 - 7.0bar.

Thân đầu tưới Pros40 Pros-12

546,480
 • Pop-up 30cm, dùng gắn bec phun.
 • Ren trong : 1/2" ;
 • Áp lực đề nghị : 1.0 - 7.0bar.

Thân phun tia Rotor 3/4 RPS75

416,000
 • Phạm vi lưu lượng: .75 – 8.2 GPM (2,6 – 32,6 LPM)
 • Áp suất Đánh giá: 30 – 70 PSI (2,1 – 4,8 bar)
 • Bán kính: 22 ‘- 51’ (6,7 – 15,5 m)

Đầu tưới Rivulis S2000 125l/h không bù áp

15,000
 • Đầu tưới Rivulis S2000 ren 3/8'', 125 l/h (trắng)
 • Lưu lượng tính tại áp 2 bar: 125 lít/h
 • Cỡ họng : 1.6 mm

Đầu tưới Rivulis S2000, 260l/h (nâu)

15,000
 • Lưu lượng tính tại áp 2 bar: 260 lít/h
 • Cỡ họng : 2.2 mm
 • Màu họng:Nâu
 • Màu đĩa quay: Dương thẫm
 • Đường kính tưới tại độ cao 25 cm,
 • Áp 2.0 bar: 10 mét
 • Khớp nối đầu ra: Ren ngoài 17mm
 • Áp suất hoạt động: 1.5-2.5 bar